Політика доброчесності УФСІ

Регламент (Посібник) діяльності УФСІ, прийнятий Наглядовою Радою у 2018 році, містить окремий розділ, яким визначено політику доброчесності Фонду.
До її основних принципів Регламент відносить:
  • відсутність толерантності до корупції;
  • дотримання усіма працівниками УФСІ політики доброчесності та етики ділового спілкування;
  • застосування заходів відповідного реагування та антикорупційних заходів.
Положення Регламенту (Посібника) також передбачають, що:
Політика доброчесності УФСІ активно, чітко і явно підтримується та впроваджується наглядовою радою, виконавчим директором, ЦО та РП Фонду. УФСІ визначає політику доброчесності основним чинником, спрямованим на мінімізацію правових та репутаційних ризиків, що можуть виникати внаслідок порушення її працівниками, незалежно від займаної посади, професійних та етичних вимог, запроваджених в УФСІ. Метою політики доброчесності УФСІ є підвищення ефективності діяльності, формування довіри з боку суспільства, громад, підрядників і партнерів. Для її досягнення необхідно чітке регулювання взаємовідносин з працівниками та підрядниками, що унеможливить випадки проявів корупції і зловживань під час здійснення закупівель, службових витрат, ведення бухгалтерського та управлінського обліку. Відповідальними за реалізацію політики доброчесності в УФСІ є виконавчий директор та особа, уповноважена виконавчим директором на впровадження та реалізацію цієї політики. З метою забезпечення реалізації політики доброчесності УФСІ розробляє, затверджує і, у разі потреби, вносить зміни та доповнення до програми забезпечення доброчесності та протидії корупції.
З урахуванням вищевикладеного УФСІ у 2019 році розроблено і затверджено Програму з забезпечення доброчесності і протидії корупції.